Nieuws van de dag

Het meest belangrijke “onzichtbare” vak is dat kinderen leren te geloven in zichzelf.

Bovenstaande is voor ons de basis waar vanuit kinderen leren. Gaat uw kind met plezier en goed gemotiveerd naar school, dan hebben wij als team de beste voorwaarde om een zo hoog/goed mogelijk resultaat te bereiken.

Vanzelfsprekend zijn:
-de kwaliteit, inzet en deskundigheid van de leerkrachten
-een gezonde leeromgeving
-de kwaliteit van het lesmateriaal
van grote invloed op het totale resultaat. Wij werken dan ook opbrengstgericht. Dit betekent dat wij regelmatig, volgens een vastgesteld protocol, de resultaten van uw kind bekijken en beoordelen. Ook wordt gekeken of dit de resultaten zijn die passen bij de mogelijkheden van uw kind.